18477.jpg

ՄԵՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հայաստանում մատակարարները կարող են աջակցել զինվորներին կապվել AMHI-հետ՝ օգնելու զարգացնել դրական վերաբերմունք կյանքի ամենաբարդ և մարտահրավեր ներկայացնող հանգամանքների նկատմամբ։

Children-Ghaanchetsots.jpg

ՄԵՐ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հայաստանում մատակարարները կկարողանան միացնել իրենց հիվանդներին AMHI- ին և աշխատել ընթացիկ խնդիրները լուծելու և դրական մտածելակերպն ու վարքը բարելավելու ուղղությամբ: Մենք կօգնենք «վերակազմակերպել» արձագանքները և հիվանդներին տրամադրել արժեքավոր գործիքներ ՝ կյանքի խոչընդոտները հաղթահարելու համար: